Hem

Välkommen till EM-distributören för Sverige

Agriton Sverige AB har som mål att sprida mikrobiell teknik som leder till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober som skapar effektiva odlingssystem i skog, lantbruk, golf och växthusodling. För övergödda vattensystem och vattenbruk finns speciella metoder som revitaliserar och sänker överbelastningen av organiskt material. För avfallsindustrin finns lösningar som förädlar organiskt avfall till ett klimatsmart kretsloppsgödsel.