Monthly Archive: May 2017

Angående KEMI:s dispens för att marknadsföra Mikroferm som växtskyddsmedel

Angående KEMI:s dispens för att marknadsföra Mikroferm som växtskyddsmedel

F.o.m den 29 juni 2013 upphör dispensen att marknadsföra Mikroferm som ett växtskyddsmedel att gälla. Preparatet finns kvar i vårt sortiment men säljs och marknadsförs för det ändamål det ursprungligen är framtaget för, ett...

Miljövård

International Journal of Hydrogen Energy 30% reduction av COD (vätgasproduction med Rhodopseudomonas palustris): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360319982900210 US National Library of Medicine National Institutes of Health Rhodopseudomonas palustris, degradation of benzoate: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094687 Plos.org Journals Uranium Interaction with Two...

EM & Mikroferm/ mikrobiell teknik – friland

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar: 1. Lök, Ärtor & Majs Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review ) I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden: 29% högre...

EM i Växthus – vetenskaplig sammanställning

Peer review=vetenskapligt granskad tidskrift. 1.Tomatodling, Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014 ( Peer review ) Slutsats: EM i kulturen höjde skörden med ca 35 – 44 % . I studien testas bland annat EM behandling av...

Mikrobiell teknik/ nytt PEK om TOD & avloppsvatten

Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable aquaculture Qunlan Zhou *, Kangmin Li *, Xie Jun, Liu Bo  Key Open Laboratory for Genetic Breeding of Aquatic Animals and Aquaculture Biology, Ministry of Agriculture,...

EM i Aquacultur & Vattenrening, Sjörestaurering.

EM har sedan introduktion i Kina för ca 10 år sedan blivit det marknadsledande mikrobiella preparatet inom räk- & fiskodling. Artiklarna visar även att den mikrobiella tekniken är en fungerande metod för övergödda sjö-...