EM Fermenterad kompost/ Bokashi ger 27 gånger mindre utsläpp av klimatgaser.