Bokashi

Bokashi – Gör jord av ditt matavfall

Bokashitekniken är ett enkelt sätt att kompostera dina matrester direkt i köket. Utan dålig lukt. Efter att avfallet fermenterats i hinken, grävs det ner i jorden och ger näring till hela din trädgård. Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser.

Vad är Bokashi?

 • Bokashi är ett vetekli ympat med naturliga effektiva mikroorganismer (EM).
 • EM består främst av mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier.
 • När du tillsätter bokashiströ till köksavfallet, i syrefri miljö, jäser/fermenterar mikroorganismerna det organiska materialet.

I jorden ger Bokashi:

 • Mer lätt tillgänglig näring genom effektivare mineralisering
 • Samverkar aktivt med växten i rotzonen och aktiverar rotutveckling, groning, fruktsättning och mognad
 • Ökar växternas fotosyntesförmåga och stärker deras försvar och härdighet
 • EM mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar friska odlingssystem genom att konkurrera med patogena arter.
 • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve & CO2 och bidrar därigenom med att tillföra ekosystemet energi & kväve
 • Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden
 • En högre biomassa ger en jord med bättre struktur som kan hålla mer näring, vatten och luft – en mer resilient jord som bättre klarar extremt väder
 • En jord med högre biomassa binder klimatgaser

EM mikroberna är 100% naturliga, de bryter ned och mineraliserar organiskt material med samma processer som utvecklats under evolutionen. Det ger näring i en form som är anpassad efter växternas behov.

Andra användningsområden:

 • Som jordförbättringsmedel. Påskyndar mineraliseringen, humifieringen och frigör näring till växterna.
 • Vid nyplantering. Blanda ut bokashiströ i jorden, se info från Victoria Skoglund från Zetas: https://www.youtube.com/watch?v=0XIlaHBSDfw
 • För att ympa in en god mikroflora i anläggningsjord. Viktigt att nämna att ren köpejord kan behöva rörsockermelass för att ympningen ska gå bra. Behövs ej om man kan blanda naturlig jord med köpejorden.
 • Kan även användas i komposter för att påskynda nedbrytningen
 • Revitalisera äldre buskar & träd. Sprid ca 1 L per m2 under växterna och mylla ned ytligt.
 • Vid nyplantering. Blanda ut bokashiströ i jorden, se info från Victoria Skoglund från Zetas: https://www.youtube.com/watch?v=0XIlaHBSDfw
 • I Kompostering så läggs ett skikt av bokashiströ över matavfallet och bidrar då till en luktfri och effektiv kompostering.

Vetekli, aktiva mikroberna: fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei och jästsvampen: Saccharomyecs cerevisiae.

Original EM•1® mikroorganismer från EMRO (www.emrojapan.com).

Bokashiströ finns i storlekarna:1Kg, 2Kg, 15Kg.

Bokashihink / Bokashitunna finns i storlekarna: 9.6L, 16L, 120L.

Förvara påsen mörkt, den håller ca 1 år. När påsen är öppnad, använd en klämma eller förslut påsen på annat sätt så att den förblir så lufttät som möjligt.

Förvara vid rumstemperatur upp till 1 år efter produktionsdatum.

 

Fermentation (Bokashi) versus Composting of Organic Waste Materials: Consequences for Nutrient Losses and CO2-footprint, Marlou Bosch et.al, Wageningen 2016.

Bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser jämfört med traditionell kompost i syrerik miljö.