Category: Mikroferm

Angående KEMI:s dispens för att marknadsföra Mikroferm som växtskyddsmedel

Angående KEMI:s dispens för att marknadsföra Mikroferm som växtskyddsmedel

F.o.m den 29 juni 2013 upphör dispensen att marknadsföra Mikroferm som ett växtskyddsmedel att gälla. Preparatet finns kvar i vårt sortiment men säljs och marknadsförs för det ändamål det ursprungligen är framtaget för, ett...

EM & Mikroferm/ mikrobiell teknik – friland

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar: 1. Lök, Ärtor & Majs Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review ) I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden: 29% högre...