EM1

EM-1

EM-1® är ett konsortium av naturliga jordmikrober, en grupp som genom samverkan effektivt bryter ned organiskt material i jorden, påskyndar mineraliseringen och humifieringen. EM mikroberna har förmågan att skapa stabila odlingssystem med en flora som aktivt samverkar med växten och indirekt konkurrerar ut patogena arter.

EM-1 konsortiet är uppbyggt av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. En tesked EM-1 innehåller mer än en biljon mikrober. Mikroberna är i vilande form och aktiveras genom tillförsel av vatten och rörsockermelass.

EM-1 är helt fritt från GMO förändrade mikrober och är byggt av gedigna isolat av noggrant utvalda jordmikrober. Preparatet produceras i laboratoriemiljö med höga reningskrav. Aktiverad EM-1 säljs under produktnamnet Mikroferm och finns i allt från 2L Bag in Box till 1000 L IBC på pall.

I jorden ger EM :

 • Mer lätt tillgänglig näring genom effektivare mineralisering
 • Förbättrad humifiering som påverkar jordens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
 • Samverkar aktivt med växten i rotzonen och aktiverar rotutveckling groning, fruktsättning och mognad
 • Ökar växternas fotosyntesförmåga
 • Stärker växtens försvar och härdighet
 • Besätter snabbt organiskt material och skapar friska odlingssystem genom att konkurrera med patogena arter.
 • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och CO2 och bidrar därigenom med att tillföra ekosystemet energi och kväve
 • Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden
 • En högre biomassa ger en jord med bättre struktur som kan hålla mer näring, vatten och luft, det ger en mer resilient jord som bättre klarar extremt väder
 • En jord med högre biomassa binder klimatgaser

.

EM-1 kan förutom odling användas i en rad andra sammanhang som: kompostmedel, i restaurering av vattensystem med övergödningsproblem inom avfallshantering och sanering av förgiftade jordar.

EM konsortiet har förmågan att bryta ned toxiska ämnen som bensen och organiska bekämpningsmedel. För vidare information om EM1 i miljösammanhang kontakta: info@agritonsverige.se

Bruksanvisning
EM-1 aktiveras genom att blanda med vatten och melass (A+) med en optimal temperatur på 38°C. Mikroberna är i vilande form och måste väckas och förökas tillsammans med vatten, rörsockermelass och värme.

50 ml melass (A+)
50 ml EM
950 ml rent vatten

Låt stå 7 dygn i en 1 liter behållare av plast, typ PET flaska. Lätta på trycket regelbundet eller använd jäskärl med vattenlås. Undvik ljus.  Använd alltid helt rena flaskor eller dunkar.

Vilken koncentration av aktiverad EM som bör användas beror på typ av grödor och markens beskaffenhet.

 • Förvaras mörkt och svalt.
 • EM-1 håller ett år i obruten förpackning.
 • Ska helst användas inom sex månader efter öppning.
 • Aktiverad EM ska användas inom en månad.
 • Vid varmare temperatur kan gasbildning ske i förpackningen, åtgärdas genom att skruva av och på locket.

EM1 innehåller:

Kväve- och CO² fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum.

Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei.

Jästsvampen: Saccharomyecs cerevisiae

Under fermentationen producerar EM konsortiet ett stort antal bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxt: antioxidanter, enzymer, vitaminer, aminosyror, organiska syror etc. Dessa substanser finns i aktiverad EM1.

EM-1 Finns i storlekarna: 2,5 DL, 1 Liter, 10 Liter

EM-1 förökas enkelt genom att blandas med rörsockermelass och vatten.

Du får 90% mera preparat genom din föröknings- och aktiveringsinsats. 

Samtliga mikrober i EM1 konsortiet är gedigna isolat och produceras av EMRO i Japan. Ett av världens högst rankade universitet MIT/Cambridge, gav EM tekniken bekräftelse under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village i Nagaoy oktober 2016.

Agriton Sverige säljer enbart EM-1® från av EMRO licencierad tillverkare.