Mest Best

Mest Best

Mest Best är ett fast ekologiskt fullgödselmedel som kan användas i hela din trädgård. I grönsakslandet, under buskar och träd, på gräsmattan och i blomrabatterna. Den innehåller inga slaktprodukter. 

Det här är en välkomponerad blandning av organiska näringsämnen som utgör ett komplett, långtidsverkande (2 till 3 månader) gödsel.

Helt ekologiskt och dessutom utvecklat för att ta hand om både växternas och mikroorganismernas näringsbehov.

Mest Best värderas för sin höga procentandel organiskt materia snarare än NPK-innehållet. Den innehåller probiotisk mikroflora som kommer växtlivet tillgodo och hjälper att återbygga en fertil och näringsrik jord.

Jordens organiska innehåll har minskat på grund av intensiv odling och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att använda EM produkter ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden vilket ger många fördelar för växterna och jorden. Näringen blir mer tillgänglig utan att belasta miljön och växterna får ett starkare immunförsvar.

Allround ekologiskt fullgödselmedel som tar hand om hela din trädgård.

Träd, buskar, perenner, grönsakslandet och gräsmatta.

7 kg räcker till 30m2 (1 liter per 2,5 m2)

Mest Best är ett fint pulver som du sprider i fuktig och vindstilla väderlek, eller blandar med fuktig sand eller jord för att underlätta hanteringen.

Förvara ditt gödsel svalt och undvik placering i direkt soljus. Öppnad påse bör förslutas noggrant för att behålla gödslets näringsämnen och mikroliv intakt.

Mjölmasklämningar, rapspulver, lermineralen Edasil, vulkaniskt stenmjöl, algextrakt, spårämnen och bakteriekultur

 • Helt ekologisk, vegan
 • 62% organiskt innehåll
 • NPK 3-2-2
 • PH 6,2

 

 • Kväve: 2.7
 • Fosfor: 2.4
 • Kalium: 1.7
 • Calcium: 1.6
 • Magnesium 0.91
 • Svavel: 0.27
 • Kisel:1300mg/kg
 • Mangan: 240mg/kg
 • Järn: 1700mg/kg
 • Bor: 6.9mg/kg
 • Selen: 0.19mg/kg
 • Molybden: 1.8mg/kg
 • Kobolt: 0.75mg/kg

Mest Best finns i storlekarna:

 • 3L BiB (ca 1,75kg)
 • 12L säck (ca 7kg)
 • 20L säck (ca 11,7kg)
 • 40L säck (ca 23kg)

Peer-review vetenskapliga rapporter kan beställas från: jan@botanic-culture.com. Ett flertal pek finns även under fliken vetenskap.

Botanic Culture säljer enbart EM® från av EMRO licencierad tillverkare.