Om Effektiva Mikroorganismer

Vad är EM?

EM är en förkortning för Effektiva Mikroorganismer och utvecklades av Dr. Teruo Higa i Japan för 35 år sedan. EM består av tre specifika grupper av välgörande mikroorganismer som förekommit sedan urminnes tider i naturen, men som på många ställen minskat eller försvunnit pga människans inverkan på ekosystemet.

I princip är den här tekniken inte mer komplicerad än att syra grönsaker och den bygger i grunden på samma principer; att fermenterande mikrober skapar än mängd bioaktiva ämnen som växter drar nytta av.  

EM preparaten bryter effektivt ned organiskt material och frigör näring med hjälp av organiska syror. Mikroberna producerar samtidigt en mängd bioaktiva ämnen som växterna kan ta upp direkt, t.ex: enzymer, aminosyror, antioxidanter, vitaminer m.m. Genom sin förmåga att snabbt besätta dött organiskt material konkurrerar EM i många fall ut patogena arter som t.ex Capnodium, Fusarium, Gaeumannomyces graminis med fler.

EM i Växthus – vetenskaplig sammanställning

Peer review=vetenskapligt granskad tidskrift. 1.Tomatodling, Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014 ( Peer review ) Slutsats: EM i kulturen höjde skörden med ca 35 – 44 % . I studien testas bland annat EM behandling av

Read More »

De aktiva mikroberna i våra preparat.

  EM konsortiet består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och probiotiskajästsvampar. Gruppen samverkar och bryter effektivt ned organiskt material i jord & vatten. Under nedbrytningen och mineraliseringen producerar EM mikroberna en mängd bioaktiva

Read More »