Snäckskalskalk

Snäckskalskalk

Vid trädgårdsarbete är det avgörande med ett stabilt pH värde. Ett för lågt pH binder de viktiga markronäringsämnena, speciellt fosfor som redan under pH 6 snabbt tappar i tillgänglighet. Vissa växter som är naturligt anpassade efter att växa i sura jordar har speciella anpassningar för att klara detta, men för de flesta växter vi odlar är ett lågt pH destruktivt.

Hur den fungerar

Snäckskalskalken är en naturlig biologisk pH höjande produkt som inte skadar mikrolivet genom en snabb och drastiskt pH höjande effekt. Snäckskalen har en kornstorlek som höjer pH mjukt och under lång tid. Resultatet blir att växternas makronäringsämnen blir tillgängliga och att växterna kan ta upp näring i rätt takt. Till skillnad från vanlig konventionell kalk har snäckskalskalken en mer långvarig effekt och skadar inte mikrolivet genom en drastisk pH höjning. Mikrolivet och växterna stimuleras istället av att makronäringsämnen blir lätt tillgängliga och även av de spårämnen som snäckskalen innehåller.

Funktioner

 • Neutraliserar sura jordar och stabiliserar pH värdet för optimal tillväxt
 • Långsam pH höjande effekt som inte skadar mikrolivet
 • Lång varaktighet och verkan
 • Stimulerar mikrolivet i jorden, vilket i sin tur är tillväxtstimulerande
 • Innehåller essentiella spårämnen
 • Utmärkt barriär mot sniglar, speciellt den spanska skogssnigeln
 • Bidrar till en kalciumrik jord
 • Gräsmattor
 • Grönsaksodling
 • Betesmarker
 • Trädgårdsväxter
 • Jordbruk
 • Som pH höjande medel i bokashilimpor i jordbrukssammanhang

 Snäckskalskalken har vassa kanter och kan med fördel användas som en barriär för att skydda grönsaksland och känsliga växter mot snigelangrepp. Lägg en ca 10 cm bård av kalk runt de växter du vill skydda och se till att inte löv ellergräs bildar broar för sniglarna att ta sig över. Fyll på vid behov.

Ca 10 kg/100m2

Ash

%

99,44

Calcium Carbonate

%

97,64

Calcium

%

39

Phosphourous

Mg/kg

10

Magnesium

Mg/kg

3,900

Potassium

Mg/kg

240

Sodium

Mg/kg

4,600

Chloride

Mg/kg

200

Sulphur

Mg/kg

288

Iron

Mg/kg

2800

Manganese

Mg/kg

180

Zinc

Mg/kg

32

Copper

Mg/kg

1,6

Cobalt

Mg/kg

20

Selenium

Mg/kg

<0,1