Vetenskap

Vetenskap

EM är ett konsortium av naturliga jordmikrober och består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier ( Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum) ,
mjölksyrebakterier ( Lactobcaillus casei, Lactobacillus plantarum ) samt jästvampen ( Saccharomyces cerevisiae ).

 

Samtliga isolat som ingår i EM konsortiet producetat av EMRO i Japan. EM tekniken fick bekräftelse av MIT/Cambridge, ett av världens högst rankade universitet,
under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village, i Nagoya oktober 2016. Ett bra exempel på ett pek om hållbarhet och klimat som
gått genom peer-review av MIT med finns här :

Citat från peer-review vetenskaplig artikel:

IV. CONCLUSIONS

Making Bokashi compared to Traditional Composting, results in:

• Lower nutrient losses

• Considerable lower emissions of greenhouse gasses (CO2, CH4, NO2)

• Per unit of end-product, a 27 times lower carbon footprint

• Less labour required because it does not need to be mixed regularly

Läs mer här!

En av de bästa sidorna på nätet med massor av fakta om jord.

Hur skapar man en fertil jord, läs här !

EM konsortiet består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och probiotiskajästsvampar. Gruppen samverkar och bryter effektivt ned organiskt material i jord & vatten. Under nedbrytningen och mineraliseringen producerar EM mikroberna en mängd bioaktiva ämnen som växterna kan assimilera direkt; t.ex: antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror m.m. De isolat och kloner
som ingår och har valts ut är 100% naturliga jordmikrober som inte GMO förändrats. Det ligger 30 årsforskning och urval bakom sammansättningen i EM. Samverkan mellan mikroberna i gruppen ger preparaten effektivitet och möjlighet till att verka i många olika miljöer.

Följande mikrober ingår i konsortiet:

Lactobacillus plantarum
En probiotisk mjölksyrebakterie som ofta används i ensilagemedel. Mjölksyran har en antiseptisk verkan och påskyndar nedbrytningen av organiskt material i jorden.

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Lactobacillus_plantarum

Lactobacillus casei En vanlig mjölksyrebakterie och naturlig jordmikrob som producerar mjölksyra. De organiska syrorna frigör näring i jorden.

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Lactobacillus_casei

Saccharomyces cerevisiae En probiotisk jästsvamp. Svamparnas metaboliter är viktiga i EM konsortiet eftersom de stimulerar tillväxten av fotosyntesbakterier,mjölksyrebakterierna och andra probiotiska mikrober som finns i jorden naturligt, t.ex aktinomyceter.

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Saccharomyces_cerevisiae

Fotosyntesbakterier

Fotosyntesbakterierna är den i särklass viktigaste gruppen i EM konsortiet. De går också under namnet fotoautotrofa bakterier eftersom de har förmåga att fixera CO2 genom fotosyntes med hjälp av solljus, kemisk eller organisk energi. De är fakultativa och kan växa till i både aerob och anaerob miljö. Fotosyntesbakterierna har förmåga att fixera kväve och producerar genom sin metabolism vitaminer.
De är en grupp ursprungliga mikrober med stor användbarhet i miljösammanhang i och med att de kan bryta ned och oskadliggöra organiska bekämpningsmedel. I naturen är de vida spridda och finns i både vattensystem och i jorden. De förekommer naturligt i daggmaskens tarmflora. 

Rhodopseudomonas palustris En viktig jordbakterier som finns naturligt i både jord och vatten. Används aktivt ibioremedation för att sanera gifter och föroreningar i jord och vatten.

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Rhodopseudomonas_palustris

Rhodospirillum rubrum

Eftersom R. rubrum kan leva både i syrerika och syrefria miljöer är det en mikrob som finns i ett brett spektrum av miljöer. Naturligt finns den i många akvatiska miljöer och är vanligt förekommande i lera och avloppsslam. Precis som R. palustris är det en effektiv mikrob vid mikrobiell sanering och rening av övergödda vattensystem och i jord.

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Rhodospirillum_rubrum

EM har sedan introduktion i Kina för ca 10 år sedan blivit det marknadsledande mikrobiella preparatet
inom räk- & fiskodling. Artiklarna visar även att den mikrobiella tekniken är en fungerande metod för övergödda sjö- och vattensystem, se redovisningar och fakta beträffande TOD ( Total Oxygen Demand)

Probiotics in aquaculture of China — Current state, problems and prospect Zizhong Qi a, Xiao-Hua Zhang a,!, Nico Boon b, Peter Bossier c

a Department of Marine Biology, Ocean University of China, Qingdao, China
b Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LabMET), Ghent University, Gent, Belgium c Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Center, Ghent University, Gent, Belgium

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Desalination & Water Treatment

Rening av avfallsvatten från räkodling, Rhodopseudomonas palustris : http://connection.ebscohost.com/c/articles/87025487/treatment-wastewater-from-shrimp-farms-using-combination-fish-photosynthetic-bacteria-vegetation

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Paper

TREATMENT OF INDUSTRIAL EFFLUENTS BY A PHOTOTROPHIC PURPLE NON-SULFUR BACTERIUM RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS JA190:
88.7% COD (chemical oxygen demand) reduction.

http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=4658&iid=161&jid=1

Probiotics in aquaculture of China — Current state, problems and prospect Zizhong Qi a, Xiao-Hua Zhang a,!, Nico Boon b, Peter Bossier c

a Department of Marine Biology, Ocean University of China, Qingdao, China
b Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LabMET), Ghent University, Gent, Belgium c Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Center, Ghent University, Gent, Belgium

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Desalination & Water Treatment

Rening av avfallsvatten från räkodling, Rhodopseudomonas palustris : http://connection.ebscohost.com/c/articles/87025487/treatment-wastewater-from-shrimp-farms-using-combination-fish-photosynthetic-bacteria-vegetation

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Paper

TREATMENT OF INDUSTRIAL EFFLUENTS BY A PHOTOTROPHIC PURPLE NON-SULFUR BACTERIUM RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS JA190:
88.7% COD (chemical oxygen demand) reduction.

http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=4658&iid=161&jid=1

Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable aquaculture Qunlan Zhou *, Kangmin Li *, Xie Jun, Liu Bo

Key Open Laboratory for Genetic Breeding of Aquatic Animals and Aquaculture Biology, Ministry of Agriculture, Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, No. 9 Shanshui East Road, Wuxi 214081, China

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

En oberoende vetenskaplig studie som jämför en traditionell gödselstack som “ brinner “ ( oxiderar ) med den fermenterande tekniken, i studien kallad Bokashi. Se sidan 17 för CO2 footprint. Skillnaderna är markanta; den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin ( klimatgaser ). Den mikrobiella tekniken skapar ett gödsel med en helt annan kvalité:

– Energin bevaras i komposten och stimulerar de probiotiska mikroberna när komposten återförs till jordbruksmarken ( = en mer fertil jord ).

– En stor del av kvävet finns kvar i gödslet och NPK balansen blir därför avsevärt bättre. ( kvävetförgasas med den traditionella tekniken till bl.a lustgas, en mycket aggressiv klimatgas).

– Klimatgaserna binds och kan återföras till jordbruksmarken.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Läs om den mikrobiella tekniken i odling av vete. Studien som publicerats i en av de mest ansedda
vetenskapliga tidskrifterna för agronomi visar att tekniken ger en gröda med bättre kvalité samt
en högre avkastning. Artikeln hänvisar till andra viktiga studier samt resultat för andra grödor.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Citat från peer-review vetenskaplig artikel:

In 70% of published studies, it was concluded that EM had a positive effect on the growth of vegetables, while, in the other 30%, they had no significant influence.

In this investigation, among 22 reports on the effects of EM on the yields of vegetables, 84% were positive, 4% were negative, and 12% showed no significant influence. It is concluded that EM can improve the quality and yield of vegetables by reducing the incidence of pests and diseases, and by protecting against weeds, thereby contributing to sustainable agriculture.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Peer review=vetenskapligt granskad tidskrift.

1.Tomatodling, Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014 ( Peer review )

Slutsats: EM i kulturen höjde skörden med ca 35 – 44 % . I studien testas bland annat EM behandling av frön innan sådd samt bladgödsling.

Citat: A significant effect was found for Effective Microorganisms applied in the form of seed inoculation, combined with seed inoculation + plant spraying on the total and commercial yields of tomato.
Due to the advantageous effect of Effective Microorganisms on crop yielding it seems advisable to consider their application in commercial crop growing
.

Ladda ner vetenskaplig artikel

2.Tomatodling, Biological Agriculture and Horticulture, 2011, Vol. 27, ( Peer review )

Slutsats: Ett jämnare upptag av kväve gav klart signifikant höjd skörd samt friskare och mer motståndskraftiga plantor.

Citat: The percentage of fruits in the best quality class was significantly higher in the EM treatment in both years. N, P and K contents in tomato leaves of the EM treatment were reduced, whereas the Fe content was higher. A more even N supply to the plants in the EM treatment, combined with the effect of a direct stone dust-application onto the plants, clearly increased plant yield and fostered plant health.

Ladda ner vetenskaplig artikel

3. Tomatodling, Journal of Crop Production, 2001( Peer review )

Slutsats: EM i kulturen gav signifikant höjd skörd samt en gröda med bättre kvalité + högre halt av C-vitamin

Citat: EM inoculation increased vitamin C concentration in fruit from all fertilization treatments.
It is concluded that both fruit quality and yield could be significantly increased by EM inoculation to the organic fertilizers and application directly to the soil.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_15?src=recsys#.VLWmfyjvX_A

 

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar:

1. Lök, Ärtor & Majs

Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review )

I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden:

29% högre för lök
31 % högre för ärtor
23 % högre för majs
För lök steg antalet klass 1 lökar med 76 %

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v14n02_04#.VLI1JCjvX_A

2. Veteodling

European Journal of Agronomy, 2013 ( Peer review )

En 11 år lång studie som visar signifikant högre skörd & kvalité i odling av bland annat vete.
Artikeln innehåller många referenser till andra studier som i de flesta fall har liknande resultat.
Ladda ner vetenskaplig artikel

3. Vinodling

New Zealand Nature Farming Society, 2004

Den mikrobiella tekniken har stor betydelse enligt odlaren och artikelförfattaren på följande områden:

Fertilare jord & bättre motståndskraft för vinrankorna bättre effekt av gödsling en högre kvalité i komposteringen rening av avloppsvatten

Ladda ner vetenskaplig artikel

4. EM & organiskt gödsel effektiviserar och sänker givorna av NPK

Bioresource Technology 97 (2006) 967–972 ( Peer review )

Citat: En ekonomisk analys kommer fram till att om NPK används i förhållandet 1/2 med EM + organiskt material så spar odlaren 50 % av utgiftena för gödsel.

( Economic analysis suggested the use of 1/2 mineral NPK with EM + OM saves the mineral N fertilizer by almost 50% compared to a system with only mineral NPK application )

5. En sammanställning av den mikrobiella tekniken inom lantbruket i Nya Zeeland, 2004

New Zealand Nature Farming Society, 2004

Artikeln presenterar och beskriver den snabba utvecklingen och spridningen av den mikrobiella odlings-tekniken i Nya Zeeland.

Ladda ner vetenskaplig artikel

International Journal of Hydrogen Energy 30% reduction av COD (vätgasproduction med Rhodopseudomonas palustris):

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360319982900210

US National Library of Medicine National Institutes of Health

Rhodopseudomonas palustris, degradation of benzoate:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094687

Plos.org Journals
Uranium Interaction with Two Multi-Resistant Environmental Bacteria: Cupriavidus metallidurans CH34 and Rhodopseudomonas palustris

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051783

Conclusions
We describe in the present article the ability of C. metallidurans CH34, highly resistant to metals and metalloids, as well as R. palustris, highly resistant to organic pollutants, to withstand and immobilize U. Thanks to their multi-resistance they could be used for the bioremediation of polluted areas containing both U and other pollutants. C. metallidurans CH34 cells, both at pH 7 (live) and at pH 1 (dead) immobilize U(VI)-citrate by biosorption as a mixture of U(VI)-phosphate and U(VI)-carboxylate. R. palustris immobilizes U(VI)-carboxylate by bioreduction either as U(IV)-phosphate (pH 7) or as U(IV)-carboxylate (pH 1). Future work will aim at enhancing their U sequestration capacity, by modulating exposure pH and the composition of exposure media in order to find optimal physico-chemical conditions for U accumulation and/or adsorption on bacterial wall.

Bioremediation of Chlorobenzoic Acids

Also phototrophic bacteria capable of reductive dehalogenation of CBAs are known, e. g. Rhodopseudomonas palustris DCP3 [23], strain able to degrade under anaerobic conditions 2-CBA; 3-CBA; 4-CBA and 3,4-CBA. This strain is also capable of anaerobic degration of benzoic acid.

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/45240.pdf

Om fotoautotrofa bakterien Rhodopseudomonas palustris / University of Washington:

https://depts.washington.edu/cshlab/html/organisms/rhodopseudomonas.html

EM Fermenterad kompost/ Bokashi ger 27 gånger mindre utsläpp av klimatgaser

IV. CONCLUSIONS

Making Bokashi compared to Traditional Composting, results in:

• Lower nutrient losses

• Considerable lower emissions of greenhouse gasses (CO2, CH4, NO2)

• Per unit of end-product, a 27 times lower carbon footprint

• Less labour required because it does not need to be mixed regularly

F.o.m den 29 juni 2013 upphör dispensen att marknadsföra Mikroferm som ett växtskyddsmedel att gälla. Preparatet finns kvar i vårt sortiment men säljs och marknadsförs för det ändamål det ursprungligen är framtaget för, ett probiotiskt tillväxtstimulerande preparat. Preparatet är godkänt för KRAV odling. För ytterligare information kontakta oss på Botanic Culture.