Vulkamin

Vulkamin

Vulkamin® består av en mjukgrå, finmald silikatsten av vulkaniskt ursprung. Den är naturligt rik på näringsämnen, spårämnen och lösliga kiselsyror. Dess mineralogiska särdrag ger den naturliga antiseptiska egenskaper.

Vulkamin har ett högt innehåll av zeoliter som är fulla med hålrum med en stor yta. Hålrummen fungerar som en biofilm, en yta där mikroberna kan fästa och verka. Det mikrobiella livet i hålrummen binder också näringsämnen. Stenmjölet kan på det sättet bevara näringsämnen i jorden och gör dem tillgängliga när växter och grödor väl behöver dem. Sammanfattat leder detta till en hållbar och långsiktig effekt som inte spolas bort under loppet av en säsong.

Hur den fungerar

Granulatet förser jordar och gräsmattor med mineraler och spårämnen som berikar och är nyttiga för mikrolivet och växterna. Jordbrukare och odlare kan använda granulatet som ett långsiktigt gödsel för att förhindra utarmning av jorden och aktivera mikrolivet.

Jord som är fattig på mineraler och spårämnen har låg organisk massa och mull och kan därefter enkelt bli hårdpackad. Hårdpackade jordar innebär att maskar och mikrolivet inte trivs, vilket i sin tur leder till att pH värdet sjunker och järnhalten stiger. Järnet blockerar andra mineraler i marken och jorden blir mer eller mindre obrukbar.

Vulkamin innehåller zink, titan, kobolt och bor. Dessa spelar en stor roll vid bildandet av proteiner och enzymer, växtens- fertilitet, immunsystem och tillväxt.

Funktioner

  • Aktiverar jordens tillgängliga reserv av fosfor genom att tillföra kiselsyra
  • Balanserar förlusten av kalcium och stabiliserar till ett bra pH värde
  • Är rik på kalium som bidrar till ett bättre foder för betande djur
  • Fungerar som ett långsiktigt gödsel – löses upp långsamt, näringsämnen och spårelement fördelas i marken under en längre tid – resultatet är en mild effekt med en långsiktig förbättring i näringstillgången i jorden
  • Jordens struktur förbättras och erosionen minskar drastiskt
  • Förbättrar förhållandet för mikrolivet i jorden, speciellt för kväve- fixerande bakterier

Användning av Vulkamin Granulat är bästa sättet att producera hälsosamma jordar under en lång period!

  • Gräsmattegödning, trädgårdväxter
  • Grönsaker
  • Jordbruk och betesmarker
  • Stallskötsel

Rekommenderad dosering är 200-500kg/hektar (200kg för betesmarker).

Elements

Silicon

%

48,2

Aluminium

%

18,1

Sodium

%

5,9

Calcium

%

8,3

Potassium

%

5,1

Iron

%

4,1

Sulphur

%

0,1

Magnesium

%

1

Phosphorous

%

0,2

Maganese

%

0,2

Zinc

Mg/kg

760

Boron

Mg/kg

0,1

Copper

Mg/kg

11,5

Cobalt

Mg/kg

6,5

Molybdenum

Mg/kg

9

Water

%

6,7

Förvaras i torrt klimat.