Monthly Archive: May 2017

De aktiva mikroberna i våra preparat.

  EM konsortiet består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och probiotiskajästsvampar. Gruppen samverkar och bryter effektivt ned organiskt material i jord & vatten. Under nedbrytningen och mineraliseringen producerar EM mikroberna en mängd bioaktiva...

EM Fermenterad kompost/ Bokashi ger 27 gånger mindre utsläpp av klimatgaser.

EM Fermenterad kompost/ Bokashi ger 27 gånger mindre utsläpp av klimatgaser.

Citat från peer-review vetenskaplig artikel: IV. CONCLUSIONS Making Bokashi compared to Traditional Composting, results in: • Lower nutrient losses • Considerable lower emissions of greenhouse gasses (CO2, CH4, NO2) • Per unit of end-product,...