Bokashihinkar

Bokashihinkar

Gör ditt eget kväve och energirika gödsel av matsopor.

Mikroorganismerna bryter snabbt ner matavfall och omvandlar det till luktfri jordförbättring som du kan använda i din odling. Tänk på att bokashin har lågt pH och mylla därför ned den runt växterna så att den blandas medjord. Bokashin kommer snabbt att brytas ned och fungerar som en katalysator för ett effektivt och naturligt ekosystem.

Med hjälp av bokashihinken kan varje hem minska deras matavfall med 200-500kg årligen! I första hand ger det perfekt näringsrik jord till trädgårdslandet för eget bruk men har även en effekt på människan fotavtryck på miljön. Genom att låta samtliga matrester gå direkt till jorden så sluts kolcykeln i hemmet i stället för att transporteras iväg. Man tjänar då perfekt jord, mindre utsläpp då kolet binds till jorden istället för att bilda koldioxid och sparar pengar på transport!

Processen sker helt utan kemikalier och istället använder sig av en fermenteringsprocess. Fermenteringen som sker i en miljö med lågt pH ser även till att matresterna inte luktar vilket gör bokashihinken är perfekt att förvara inomhus nära till köket. Kompostering kan helt enkelt inte bli enklare och närmare till köket än med bokashihinken.

Processen som enbart tar ett par veckor med EM (effektiva mikroorganismerna) mikroberna är snabb och enkel och ett av de bra valen för varje individ som vill bidra till minskningen av det mänskliga fotavtrycket.

  • Fermentationen binder 27 gånger mer klimatgaser än traditionell kompost
  • Fermentationen binder en stor del av kvävet i stallgödsel, matavfall och organiskt material