Category: Om EM

EM & Mikroferm/ mikrobiell teknik – friland

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar: 1. Lök, Ärtor & Majs Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review ) I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden: 29% högre...

EM i Växthus – vetenskaplig sammanställning

Peer review=vetenskapligt granskad tidskrift. 1.Tomatodling, Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014 ( Peer review ) Slutsats: EM i kulturen höjde skörden med ca 35 – 44 % . I studien testas bland annat EM behandling av...

De aktiva mikroberna i våra preparat.

  EM konsortiet består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och probiotiskajästsvampar. Gruppen samverkar och bryter effektivt ned organiskt material i jord & vatten. Under nedbrytningen och mineraliseringen producerar EM mikroberna en mängd bioaktiva...