Produkterna

Här presenterar vi några av våra EM® produkter som är bra för miljön och är enkla att använda.

  • EM används inom olika områden som trädgård, djurhållning, städning, avlopp, vattenrening, kompostering, lantbruk, m.m.
  • EM tekniken bygger på en grupp naturliga jordmikrober som samverkar och bryter effektivt ner organiskt material. Gruppen består av mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterier och jästsvampar.
  • Dessa välgörande mikroorganismer har minskat pga människans inverkan på ekosystemet. Växter, djur och människor ökar sitt immunförsvar när EM tillförs och det är den unika kombinationen av mikrober som gör EM så kraftfullt.

Bokashiströ

EM mikrober ympade i vetekli.
Tillväxtstimulerande och stärkande för trädgård. Bryter ner organisk materia i kompost
Klicka här

Wipe & Clean

100% naturligt & organiskt rengöringsmedel, utan kemikalier.
Wipe & Clean säkerhetsställer att de ”goda” mikroberna förblir i majoritet och håller undan skadliga mikroberna. Ger en effektiv rengöring samt en naturlig, och behaglig miljö.
Klicka här

Mikroferm

Flytande preparat med naturliga jordmikrober.
Vitaliserar jorden och stimulerar tillväxten i hela din trädgård. Stärker växterna och gör dem mer motståndskraftiga mot olika svampsjukdomar.
Klicka här